Tani druk

Aktuariusz – charakterystyka

Aktuariusz to fachowiec ,który pracuje w branży ubezpieczeniowej, planów emerytalnych, a również tzw. reasekuracji, czyli ubezpieczenia ubezpieczycieli. Do jego obowiązków należy przede wszystkim obliczanie ryzyka, a również i wartości projektów gospodarczych, szczególnie tych ryzykownych lub długoterminowych. Kalkulacja takiego ryzyka może być na przykład kredytowa lub też operacyjna. Kalkuluje także wartość firmy posługując się metodą Embedded Value. Aby zostać aktuariuszem, niezbędne są nadzwyczajnie wysokie kwalifikacje – oprócz wykształcenia wyższego potrzeba zaświadczenia o niekaralności, przynajmniej dwuletniego stażu zawodowego, a także trzeba zaliczyć egzamin aktuarialny.

pracownik ubezpieczeniowy w swojej pracy

Autor: Steve
Źródło: http://www.flickr.com
W dwudziestym pierwszym wieku wybór dobrego aktuariusza nie jest zazwyczaj kwestią łatwą, w szczególności jeśli chodzi o doradztwo dla firm. Świetnym rozwiązaniem trudności z odnalezieniem aktuariusza, może być przejrzenie propozycji pobliskich firm z regionu, który interesuje danego klienta czy przedsiębiorcę. Najlepszy, ceniony aktuariusz (dobry aktuariusz) polecany głównie dużym przedsiębiorstwom powinien się wyróżniać wyrozumiałością dla jednostkowych potrzeb firmy. Profesjonalnego aktuariusza w każdej sytuacji można wypytać o problemy z zakresu ubezpieczenia, pracy, jak również (więcej w temacie) o sprawy związane z problematyką finansową. Kto potrzebuje dowiedzieć się więcej na ten temat, może wpisać w swoją wyszukiwarkę sieciową choćby hasło Msr 19 (można też sprawdzić tu: ). Nie zaszkodzi przy tym nigdy zwrócić wielką uwagę na ilość doświadczenia oraz stażu w branży.
Wykwalifikowani aktuariusze mogą służyć poradami w obrębie chociażby ubezpieczeń, a czasem także w kwestiach powiązanych ściśle z wartością przedsiębiorstwa. Dobry, doceniany aktuariusz powinien silnie wyróżniać się na tle konkurencji. Warto, aby go cechowała zrozumienie dla indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Ważne jest przy tym po prostu zachowanie dyskrecji w wypadku tych najbardziej delikatnych sytuacji, z którymi czasami borykają się zarówno firmy, a także klienci prywatni. Wszystkie działania o charakterze ubezpieczeniowym powinny odbywać się z ścisłym poszanowaniem zasad etyki zawodowej. Wieloletnio działający aktuariusz posiadający ogromnie obszerny wybór wspaniałej klasy usług powiązanych z ubezpieczeniami nie musi być zbyt drogi. Hasło Msr 19 niewątpliwie pomoże znaleźć każdemu najlepszych aktuariuszy. Trzeba przy tym niewątpliwie mieć na uwadze, że świetni aktuariusze cieszą się szacunkiem wśród ogromu ludzi, w tym także użytkowników Internetu. Można więc zapytać internautów o ich doświadczenia, jak również wysłuchać ich porad, które mogą pomóc precyzyjnie wybrać aktuariusza. Niewątpliwie żadna sprawa tego rodzaju nie może być dla aktuariuszy zbyt trudna.