Tani druk

Audyt Mystery shoppping B2B i B2C

Od lat łączymy badania marketingowe mystery shopping i badania satysfakcji w zespół splatających się usług i zalet. Świadczymy usługi dla największych marek, wdrażając kompleksowe badania jakości obsługi konsumenta. Każdego miesiąca wykonujemy setki badań Tajemniczy Klient, badania standardów obsługi, badania form komunikacji, testów mystery shopper konkurencji, pozwalających na porównanie przedsiębiorstwa, by poznać ich silne i słabe strony oraz okazje i zagrożenia pod kątem możliwości bezpośrednich rywali.

SecretClient to analiza jakości obsługi klienta mystery shopper, dokonywana w trakcie wizyty w placówkach sprzedaży lub innych miejscach obsługi kontrahenta. Tajemniczy klient (kliknij po szczegóły) – przygotowany i przeszkolony agent Mystery Shopping, odpowiadający ustalonej grupie docelowej klientów, odwiedza ustalony zakład, miejsce obsługi, placówkę i przeprowadza założone działania. Mystery Shopping bada przebieg obsługi, jej długość i jakość pod względem przyjętych standardów, sposób zaprezentowania usług, zdolność rozpoznania potrzeb konsumenta i odpowiedzi na jego pytania i wątpliwości. Badaniu mogą podlegać również: umiejętności handlowe, obecność materiałów wsparcia sprzedaży, schludność i porządek na terenie punktu.

Secret Client

Dopełnieniem analizy jakości obsługi jest łączenie wizyt Mystery Shopping z badaniem kanałów komunikacji SecretContact. Mystery shoppers kontaktują się z firmą korzystając z wybranych kanałów komunikacji, jak np. telefon, poczta tradycyjna i elektroniczna, social media, strony www (mysteryweb). Tajemniczy klient (kliknij i sprawdź) kontroluje jakość i czas kontaktu z przedsiębiorstwem, infolinią, BOK, serwisem, metodę reagowania na wątpliwości i pytania klienta, nastawienie, zachowanie standardów, dostęp do informacji itp.

Zakres usług SecretClient zawiera również badania uczestników programu lojalnościowego, partnerskiego, konkursu lub promocji. Podkreśla mocne i słabe strony działania, szanse rozwoju oraz zagrożenia, pomaga w sformułowaniu odpowiedniej taktyki premiowania, komunikacji, kreacji oraz doboru wyróżnień premiowych. Regularne badania przeprowadzane podczas wdrażania działania są wsparciem w utrzymaniu motywacji objętych programem i stwarzają możliwość kontrolować czy pracownicy zależni odpowiednio używają program jako metodę do wsparcia sprzedaży.

Nasza firma przygotowuje audyty Mystery Shopping B2C i B2B dla instytucji finansowych, aptek, hipermarketów, hurtowni, doradców finansowych, salonów meblowych i samochodowych, przedsiębiorstw turystycznych, dla branży spożywczej, FMCG, chemicznej, finansowej, farmaceutycznej, deweloperskiej, sanitarnej, paliwowej, komputerowej, elektronicznej, telekomunikacyjnej, transportowej i wielu innych.

Wyniki testów SecretClient mogą być dostępne jeszcze w czasie trwania badania w panelu on-line. Dostarczają cennych informacji, solidnych podstaw do doskonalenia firmowych zasad postępowania z klientem. Są użyteczne w motywacji i przygotowaniu szkoleń. System raportowy umożliwia łatwą analizę kwestionariuszy, zdjęć, nagrań itp., oraz spójne raportowanie całości lub wybranych obszarów badawczych przez całą dobę. Oprogramowanie udostępnia mnogość narzędzi analitycznych oraz wizualizację rezultatów. Dostęp do raportów ma miejsce na poszczególnych poziomach uprawnień, spójnych ze strukturą firmy. Pozwala to udostępniać wiedzę i rezultaty badań z autoryzowanymi menedżerami średniego szczebla, kierownikami regionalnymi, grupami sprzedawców.

Zespół: klienci doceniają naszą firmę za duże doświadczenie, zespół etatowych koordynatorów i własną sieć przeszło 60 tys. Tajemniczych Klientów aktywnych nie tylko w większych aglomeracjach, ale również w setkach mniejszych miejscowości. Taki zasięg terenowy korzystnie oddziałuje na czas wykonania oraz mobilność realizacji badań mystery shopping, a także zmniejsza nakłady ponoszone na transport. Audytorzy są objęci specjalnym programem kontroli i budowy lojalności.

Wartością dodaną SecretClient jest baza opinii setek tysięcy nabywców dóbr i usług wewnątrz Programu Jakość Obsługi oraz bieżące informacje nt. konkurencji wg gałęzi działania. Za pomocą synergii z Programem Jakość Obsługi Klienta, przygotowujemy bardziej „z życia wzięte” scenariusze badań mystery shopping, oparte o rzeczywiste doświadczenia prawdziwych konsumentów, partnerów, pośredników.