Tani druk

Badania marketingowe? W jakim celu je prowadzić?

Kilkanaście lat łączymy badania marketingowe mystery shopping i badania satysfakcji w zespół łączących się usług oraz zalet. Świadczymy usługi dla największych marek, realizując szczegółowe analizy jakości obsługi konsumenta. Co miesiąc realizujemy tysiące analiz Tajemniczy Klient, badania standardów obsługi, badania form komunikacji, badań mystery shopper konkurencji, pozwalających na porównanie przedsiębiorstwa, by dowiedzieć się, jakie są ich silne i słabe strony, a także szanse i ryzyka pod kątem możliwości rynkowych rywali.

SecretClient to analiza sposobu obsługi klienta mystery shopper, dokonywana podczas odwiedzin w placówkach sprzedaży albo innych jednostkach obsługi kontrahenta. Tajemniczy Klient – przygotowany i przeszkolony agent Mystery Shopping – więcej na , odpowiadający pewnej grupie docelowej klientów, odwiedza ustalony zakład, miejsce obsługi, placówkę i wdraża opracowane scenariusze. Mystery Shopping sprawdza przebieg obsługi, jej czas i jakość pod względem przyjętych standardów, sposób prezentacji oferty, zdolność rozróżnienia potrzeb konsumenta i odpowiedzi na jego pytania i wątpliwości. Analizie mogą być podległe również: umiejętności pro-sprzedażowe, dostępność materiałów wsparcia sprzedaży, wygląd i otoczenie placówki.

Dopełnieniem sprawdzenia jakości obsługi jest łączenie odwiedzin Mystery Shopping z testem ścieżek komunikacji SecretContact. Mystery shoppers podejmują kontakt z firmą korzystając z dostępnych ścieżek dostępu, jak np. telefon, poczta tradycyjna i elektroniczna, social media, strony www (mysteryweb). Tajemniczy Klient kontroluje jakość i czas kontaktu z firmą, infolinią, biurem obsługi, serwisem, metodę reagowania na wątpliwości i pytania klienta, przyjazność, przestrzeganie standardów, łatwość uzyskania informacji itp.

Pieniądze

Autor: AMagill

Zakres usług SecretClient zawiera również badania podmiotów programu lojalnościowego, partnerskiego i innych działań tego typu. Podkreśla plusy i minusy działania, szanse rozwoju oraz zagrożenia, pomaga w sformułowaniu właściwej strategii premiowania, komunikacji, kreacji oraz doboru nagród. Periodyczne badania (więcej w tym serwisie) przeprowadzane podczas wdrażania programów pomagają w utrzymaniu motywacji uczestników i stwarzają możliwość sprawdzać czy pracownicy zależni należycie używają program jako metodę do zwiększenia sprzedaży.

Nasza firma realizuje badania Mystery Shopping B2C i B2B dla instytucji finansowych, aptek, hipermarketów, dostawców, doradców finansowych, salonów meblowych i samochodowych, hoteli, dla branży spożywczej, FMCG, chemicznej, finansowej, farmaceutycznej, deweloperskiej, sanitarnej, paliwowej, komputerowej, elektronicznej, telekomunikacyjnej, transportowej i wielu innych.

Wyniki testów SecretClient podejrzeć można jeszcze w trakcie badania w systemie on-line. Dostarczają wartościowych informacji, solidnych podstaw do doskonalenia firmowych zasad postępowania z klientem. Są użyteczne w motywacji i tworzeniu programów szkoleń. System raportowy pozwala na wygodną analizę kwestionariuszy, zdjęć, filmów wideo itp., oraz spójne raportowanie całości lub części obszarów badawczych 24 godziny na dobę. Oprogramowanie zawiera wiele narzędzi analitycznych oraz wizualizację wyników. Dostęp do raportów ma miejsce na różnych poziomach uprawnień, spójnych ze strukturą firmy. Pomaga to udostępniać wiedzę i rezultaty badań z licencjonowanymi menedżerami średniego szczebla, menedżerami regionalnymi, zespołami dystrybutorów.

Zespół: klienci doceniają naszą firmę za wieloletnie doświadczenie, grupę etatowych koordynatorów i własną sieć przeszło 60 tys. mystery shopperów aktywnych nie tylko w większych skupiskach miejskich, ale także w tysiącach małych miast. Taki zasięg terenowy wpływa na czas wykonania oraz mobilność realizacji testów mystery shopping, a także zmniejsza koszty dojazdów. Badający są objęci odpowiednio przygotowanym programem kontroli i budowy lojalności.

Wartością dodaną SecretClient jest dostęp do opinii setek tysięcy nabywców dóbr i usług w ramach Programu Jakość Obsługi – więcej na oraz aktualne raporty konkurencji wg branż. Dzięki synergii z Programem Jakość Obsługi, przygotowujemy bardziej „życiowe” scenariusze badań mystery shopping, oparte o rzeczywiste doświadczenia prawdziwych konsumentów, partnerów, współpracowników.
Źródło: www.secretclient.com