Tani druk

Czym jest fraza pomoc de mini minimis?

Pojęcie pomoc de minimis to forma pomocy dla firm. Wspomaga rozwój firm w Polsce i na świecie. Taka pomoc jest z perspektywy prawa mała, o minimalnych wielkościach.

Finanse małych firm

Autor: peddhapati
Źródło: http://www.flickr.com

Istotnym jej warunkiem jest małe wsparcie finansowe.

Prezentowany pełny wpis ma dane, które przedstawiają dany wątek, więc jeżeli masz chęć dowiedzieć się więcej – zapraszamy do nas!

Wsparcie firmy nie powinno być wsparciem konkurencji przedsiębiorstw, nie może zwiększać szans firmy na rynku. Jest to główny z rodzajów pomocy publicznej. Przedsiębiorstwo ma możliwość skorzystać między innymi z różnego rodzaju dotacji na prowadzoną działalność. Przedsiębiorcy w ramach pomocy de minimis także mogą zostać zwolnieni z z płatności podatków.

Ile wynosi pomoc de minimis i do czego firma może ją stosować?

Wsparcie finansowe tego rodzaju to kwota 200 000 euro w ciągu 3 lat – suma taka dotyczy wielu rynków z wyłączeniem transportu drogowego, gdyż kwota ta to wtedy 100 000 euro. Przedsiębiorstwo ma możliwość wesprzeć swą działalność z taką pomocą w kwestiach takich jak między innymi: zapoczątkowanie oraz uruchomienie swej działalności, zakup usług doradztwa, inwestycje w usługi szkoleniowe a także przystosowanie miejsc w jakich to będą odbywać się owe szkolenia, jak również zakup a dodatkowo leasing urządzeń oraz programów komputerowych koniecznych w prowadzenia szkoleń.

Które przedsiębiorstwa mogą korzystać z pomocy de minimis?

Pomoc de minimis to możliwość wsparcia dla wszystkich rodzajów działalności, w jej skład wchodzą wszystkie przedsiębiorstwa (dodatkowe pieniądze dla firm). Definicja daje do zrozumienia, że każdy przedsiębiorca ma prawo z niej skorzystać.

Są jednak pewne sytuacje w jakich to ten rodzaj wsparcia nie jest możliwy między innymi jeśli przedsiębiorstwo chce użytkować pieniądze na wsparcie produktów polskich, jeśli to będzie wpływać w negatywny sposób na towary importowane z innych krajów. Wyłączone są z pomocy de minimis przedsiębiorstwa prowadzące działalność związaną z węglem kamiennym jak również rybołówstwem. Także firmy będące w ciężkiej sytuacji finansowej mogą nie mieć możliwości wdrożenia (ciąg dalszy tego materiału> opinie na nasz temat) tego typu pomocy.