Tani druk

Czym jest nieuczciwa konkurencja

Aktem nieuczciwej konkurencji, według ustawy, jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi zwyczajami , jeśli zagraża lub lekceważy dobra innego przedsiębiorcy lub klienta . W sytuacji popełnienia przez podmiot występujący na rynku kroku nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego to dobra pozostały w taki sposób naruszone (lub choćby tylko zagrożone) może sprawę zgłosić do sądu z przewidzianymi ustawą żądaniami . Za dokonanie czynu nieuczciwej konkurencji, grozi zatem między innymi odpowiedzialność karna.

Dalszym środkiem, jaki może zastosować przedsiębiorca chroniąc się przed nieuczciwą konkurencją, jest wystąpienie z żądaniem o naprawienie wyników niedozwolonych posunięć. Znak towarowy i prawo autorskie to dwa nierozerwalne detale o które trzeba zadbać. Czynem nieuczciwej konkurencji, zgodnie z ustawą , jest działanie niezgodne z prawem lub dobrymi zwyczajami , jeśli zagraża lub ignoruje dobra innego przedsiębiorcy lub (patrz http://programylojalnosciowe.pl/) użytkownika. W przypadku popełnienia przez podmiot występujący na rynku czynu nieuczciwa konkurencja, przedsiębiorca, którego interes został w taki sposób naruszony (lub choćby tylko zagrożony) może wystąpić do sądu z przewidzianymi przez ustawę żądaniami. Za dokonanie czynu nieuczciwej konkurencji np nieuczciwa konkurencja w reklamie, zagraża zatem między innymi odpowiednia kara .

Domowe dokumenty pod ręką!

Autor: mBox
Źródło: mBox

Późniejszym środkiem, jaki może zastosować przedsiębiorca chroniąc się przed nieuczciwą konkurencją, jest wystąpienie z wymaganiem o usunięcie wyników niedozwolonych posunięć . Jak wiadomo, znak towarowy stanowi bardzo cenny składnik majątkowy przedsiębiorstwa. Nie powinien zatem nikogo dziwić fakt, iż przedsiębiorcom bardzo zależy na jego zabezpieczeniu . Jest ona możliwa i najpełniej wcielana w życie dzięki  prawu ochronnemu na znak towarowy, który to znak przedsiębiorca ma możliwość dostać podczas przebiegu rejestracji.

Zabezpieczenie asekuracji płynie bezpośrednio z aktu prawnego , który mówi , że „Poprzez zdobycie prawa ochronnego nabywa się prawo do wyłącznego stosowania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy”. To, czy znak towarowy podlega ochronie na gruncie prawa autorskiego zależy w większości od formy znaku. Z racji na kryterium percepcji wyróżnia się znaki słowne, obrazowe, plastyczne, akustyczne i kombinowane.

Po więcej info serdecznie zapraszam na (http://psmtechnik.pl/reklamy-swietlne,8,pl) stronę www. Nie czekaj – poszerz wiedzę na temat omówiony w artykule.

Znak towarowy to majątkowe dobro niematerialne , które podlega zabezpieczeniu w głównej mierze na podstawie przepisów prawa własności przemysłowej oraz regulacji dotyczących zwalczanie nieuczciwej konkurencji.