Tani druk

Dobrodziejstwa wynikające z wdrażania programów certyfikacji dla przedsiębiorstw jak też ich klientów

Na współczesnych, globalnych rynkach działa silna konkurencja. Z tego powodu firmy muszą szukać strategii kreowania nowych pól działalności, zachowując dotąd istniejące oraz czynić je bardziej efektywnymi. Wdrażanie systemów zarządzania jakością ISO jest coraz bardziej modną oraz efektywną strategią osiągania tychże celów.

Właściciele przedsiębiorstw dochodzą do wniosków, iż systemy jakości nie tylko poprawiają ogólną dochodowość przedsiębiorstwa, ale również znacznie umacniają ich pozycję na rynkach i wzmacniają zaufanie wśród nabywców. Opracowanie i skuteczne zastosowanie systemu jakości jest w znacznej mierze zależne od wielkości zakładu oraz zaangażowania ludzi.

Iso 9001

Autor: Biblioteca de la Universidad de Zaragoza
Źródło: http://www.flickr.com

System zarządzania jakością ISO (przejdź do serwisu) może w praktyce oznaczać olbrzymie i długofalowe korzyści dla firmy jak też jej klientów takie jak: podwyższenie prestiżu przedsiębiorstwa na rynku regionalnym oraz krajowym, zapewnienie systemowego kierowania zasobami, wiedzą jak też obsługą klienta, zapewnienie efektywnego przepływu wiedzy o zadaniach a także ich realizacji.Dalsze zyski jakie odniesiemy posiadając certyfikat systemu zarządzania jakością to: większe zaufanie klientów do firmy – pozytyw w działaniach marketingowych, lepsze poznanie wymagań klienta, skrócenie czasu wytwarzania wyrobu, sporządzenie klarownych zasad odpowiedzialności i premiowania pracowników, szybkie identyfikowanie oraz rozwiązywanie problemów, unikanie błędów, zamiast ich poprawiania, wypracowanie struktury odpowiedzialności za produkt, poprawa dyscypliny budżetowej, gwarancja wysokiego poziomu jakości artykułów oraz oferowanych usług, przejrzystość procesów, koncentracja na aspektach kluczowych dla bezpieczeństwa jak też jakości wyrobu, poprawa terminowości usług.

Lista sprawdzająca bezpieczeństwo dla kontrahentów, inaczej SCC jest narzędziem do oceny systemu bezpieczeństwa a także rezultatów uzyskanych przez kontrahentów w tymże obszarze. Zastosowanie SCC oznacza doskonalenie działania z zakresu bezpieczeństwa w organizacji zatrudnionej do zrealizowania niebezpiecznych robót (zobacz tutaj). Certyfikat SCC gwarantuje, że niebezpieczna praca zostaje przeprowadzana przez fachową firmę z przeszkolonymi robotnikami, z fachowym systemem zarządzania bezpieczeństwem i odpowiedzialnym podejściem do spraw BHP.