Tani druk

Elektroniczny obieg faktur jako istotny składnik wydajnego funkcjonowania przedsiębiorstwa

Elektroniczny obieg faktur, a więc Zarządzanie procesem rejestrowania, także obsługi wierzytelności kosztowych jest ważnym elementem wydajnego działania firmy.

Workflow faktur zezwala na automatyzowanie, zestandaryzowanie i zorganizowanie obiegu faktur w przedsiębiorstwie, a przez to zredukowanie czasu i wartości tego postępowania (faktury WorkFlow). Przy jego pomocy szybko i sprawnie może zostać przedstawiona jakakolwiek faktura kosztowa. Workflow jest rozwiązaniem serwerowym, do jakiego klienci uzyskują dojście z poziomu przeglądarki internetowej, zezwalający na odzwierciedlenie kluczowych postępowań biznesowych przedsiębiorstwa wydatnie poprawiając ich skuteczność. Ogromną korzyścią jaką niesie za sobą wdrożenie systemu jest możność rejestrowania faktur w systemie w umownym wydziale firmy.
workflow faktur

Autor: TEDxJakarta
Źródło: http://www.flickr.com

Program Basware obejmuje funkcje automatyzacyjne, które zdołają pomóc zmaksymalizować wydajność, wspomóc kadry pionu zaopatrzenia i finansów, a także poprawić jakość dowodów zakupowych. Dzięki oprogramowaniu zyskuje się oszczędność zasobów, bowiem powiększona jakość przekłada się na mniejsze zaangażowanie w proces negocjacji. Oprócz tego aplikacja proponuje automatyczne uzgadnianie faktur z dowodami zakupowymi (Basware w Polsce). Basware Polska posiada też odpowiednie narzędzia pozwalające zbadać statystycznie wydajność świadczeń ze strony kontrahentów przed przystąpieniem do renegocjowania umów z nimi.

Basware pomaga organizacji w realizacji maksymalnego zagospodarowania zawartych umów kupna. Automatycznie sporządza powiązania pism zakupowych z umowami i proponuje całkiem mechaniczne analizowanie faktur.