Tani druk

Firma windykacyjna

Windykacja to w skrócie próba odebrania swojej własności w zgodzie z przepisami prawa przy udziale sądu lub bez. W celach zaspokojenia swoich roszczeń zwykle przekazuje się odzyskanie długów firmom zatrudniającym fachowców w tej dziedzinie. Firma windykacyjna ma zasób wiedzy i praktykę kluczowe do skutecznego przeprowadzenia udanej windykacji.

Autor: HEMMERSBACH
Możemy wymienić kilka rodzajów windykacji (polecamy firmę: . Wykorzystywana w pierwszej kolejności najczęściej jest windykacja polubowna polegająca na pomocy w ustaleniu spłaty i obserwowaniu postępów dłużnika. W ramach tego sposobu stosuje się takie działania jak monitoring należności czy działania bezpośrednie (wywiad gospodarczy, wizyta, odbiór należności).

Poważniejszą w skutkach formą windykacji jest windykacja sądowa, komornicza oraz karna. Wyrok sądowy jest przekonującym impulsem dla dłużnika do prędkiej spłaty zobowiązania. Windykacja komornicza uwzględnia kolaborację z komornikiem w celu odzyskania wierzytelności. Windykacja (windykacja polubowna) karna z kolei oznacza rozpoczęcie postępowania karnego przeciwko dłużnikowi.

Wiele przedsiębiorstw nie chcących tracić czasu w związku z problemem ze spłatą długów swoich dłużników decyduje się na sprzedaż wierzytelności. Obrót wierzytelnościami jest praktyczną alternatywą, z której często korzystają firmy windykacyjne. Wpisanie danych dłużnika w bazie wierzytelności będzie ponadto dodatkowym impulsem do spłaty zaległości.