Tani druk

Gra na giełdzie a ryzyko

Autor: AMagill
Obligacje {dają|oferują opcję wypracowania stanowczo większych oszczędności, niż odkładanie pieniędzy w przysłowiowej skarpecie lub chociażby na depozycie bankowym. Ostatnio jednak kryzys gospodarczy i brak pewności związany z problemami finansowymi wielu przedsiębiorstw sprawia, że inwestowanie na giełdzie wiąże się z niemożliwym do zignorowania ryzykiem. Czy w takim razie dalej opłacalnie jest inwestować swoje oszczędności?

Giełda to typ rynku, na którym dochodzi do kupna i sprzedaży danych towarów. Giełda Papierów Wartościowych, na której zachodzą transakcje kupna i sprzedaży takich instrumentów jak akcje, obligacje, warranty, opcje i certyfikaty inwestycyjne, stała się wyjątkowo popularna wśród prywatnych inwestorów. Obligacje można jeszcze rozdzielić na skarbowe (oferowane przez Skarb Państwa) i korporacyjne (wypuszczane przez przedsiębiorstwa).

Obligacje należą do relatywnie bezpiecznych instrumentów giełdowych, a poziom ryzyka inwestycyjnego wyrażany jest poprzez nadawane danym emitentom ratingi. Obligacje o najlepszych ratingach to obligacje skarbowe, które wypuszczają rządy państw. W Polsce dostępne są obligacje skarbowe oszczędnościowe i rynkowe. Wymienione jako pierwsze stanowią idealną opcję na paroletnie inwestycje a obligacje rynkowe mogą być w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych.Obrót obligacjami w Polsce odbywa się na otwartym w 2009 roku rynku Catalyst. Catalyst jest platformą autoryzacji i obrotu wtórnego dla obligacji samorządowych czy listów zastawnych i innych dłużnych instrumentów finansowych.

Wyjaśniając więc wątpliwość z początku artykułu – warto, ale bez szaleństwa.

Czy byłeś zadowolony z treści naszego wpisu? Jeśli tak, to daję także mój odnośnik (https://www.leaderlogistics.pl/uslugi-specjalne/) do kolejnej strony. Namawiam!

Im większy zysk chcemy osiągnąć tym poważniejsze ryzyko ponosimy i tej zależności chyba nic nie zmieni.

Źródło: opracowanie własne