Tani druk

Interesujące uwagi o programach lojalnościowych

Firmy notowane na giełdzie papierów wartościowych mają programy lojalnościowe stanowiące wynagrodzenie dla najlepszych menadżerów. Programy te opierają się na przydzielaniu osobom, zatrudnionym na ważnych stanowiskach w takiej firmie, pakietów akcji tejże firmy, lub równowartości tego pakietu w gotówce. Popularnie, na takie premie mówi się „opcje menadżerskie”. Akcje są przydzielane raz w roku, tym zatrudnionym, którzy przepracowali w firmie ustalony czas. Oprócz tego do przydzielenia zestawu akcji muszą być spełnione inne warunki.

Halley aktuariusze
Zwykle wymaga się, żeby firma osiągnęła określony wynik finansowy w określonym roku podatkowym, często spotykanym warunkiem wydania takich premii jest też wzrost wartości akcji w porównaniu do roku ubiegłego.

Dlaczego wypłaca się premie?
Pakiety akcji są dawane w celach motywacyjnych. Ich wysokość zależy bowiem od efektów pracy kierownictwa przedsiębiorstwa. Im korzystniejszy wynik finansowy zostanie osiągnięty, tym więcej warte będą papiery wartościowe w roku następującym. Co z tym związane, zestaw akcji przydzielony zatrudnionym, będzie wart dużo więcej. Taki rodzaj motywowania pracowników najwyższego stopnia okazuje się być bardzo efektywny. Spółki akcyjne stosujące ten sposób mają dużo większy zysk, oraz wzrost wartości akcji, niż pozostałe spółki. Jest to wprawdzie kosztowny sposób, lecz zysk związany z jego wdrożeniem jest warty podjęcia takich wydatków.

W jaki sposób wycenia się opcje?
Wycena opcji jest procedurą złożoną, zależną od wielu warunków różnego charakteru.

Czy wiesz, że więcej odnajdziesz w treści (http://primeproject.pl/kontakt.html) podobnego portalu? To właśnie tam przeczytasz dokładniejsze wiadomości w odniesieniu do analizowanej tutaj problematyki.

Najbardziej istotnym czynnikiem jest tzw. dywidenda, czyli część zysków przedsiębiorstwa, dzielona między akcjonariuszy. Zwykle grupa kierownicza przedsiębiorstwa dzieli w swoim gronie mniej więcej połowę dywidendy, pozostała kwota jest przeznaczona dla innych akcjonariuszy. Drugim ważnym czynnikiem mającym wpływ na wycenę, jest stopa procentowa, od której jest uzależniony ostateczny wynik finansowy firmy. Z racji możliwych wahań na rynkach finansowych, cena określonych akcji jest udostępniana na dzień ich przekazania. Warto zaznaczyć, że pracownicy spółki mają przywilej nabywania akcji spółki po specjalnej, bardziej korzystnej cenie.