Tani druk

Jak dobrze ocenić podwładnego za jego wyniki pracy?

Każde przedsiębiorstwo składa się z pomniejszych części. W sytuacji największych firm są to najczęściej różne działy. W najmniejszych firmach te jednostki to zatrudnione osoby. Osoby te są w przedsiębiorstwie najważniejsze, ponieważ to ich wyniki pracy tworzą ewentualne sukcesy całej firmy. Istotne jest więc, by ludzie zatrudnieni w ramach firmy odczuwali komfort. Często jednak nie ma to odzwierciedlenia w stanie faktycznym.

Na zatrudnionych osobach spoczywa ogromna presja powiększana przez pracodawców, a czasami również przez innych pracowników. Sprawdzanie nastrojów oraz stosunków w przedsiębiorstwie jest kwestią trudną, ale z drugiej strony niezwykle potrzebną. Zwłaszcza w przypadku największych przedsiębiorstw powinno się wdrażać specjalne metody kontrolowania pracy i wyników poszczególnych pracowników. Do tego celu wykonywana jest ocena pracowników (sprawdź jak przebiega ocena podwładnych programem Elevato Software).

Ocena pracownicza

Szef w biurze firmy

Autor: Charlie Kaijo
Źródło: http://www.flickr.com

Ocena pracownicza generalnie to zbiór rozmaitych specjalistycznych metod, które doprowadzają do posiadania przez pracodawcę kompleksowych informacji na temat danego pracownika firmy. Taka ocena jest w każdym przypadku stresująca dla zatrudnionych, ale konieczna dla otrzymania dokładnego obrazu sytuacji w przedsiębiorstwie. Ocen takich dokonuje się regularnie, zwykle raz na rok. Na jej podstawie zwierzchnik zyskuje wiedzę, w jaki sposób określona osoba pracuje i czy stosowane przez nią środki prowadzą do sukcesu. To umożliwia także określenie, do jakiego stopnia czynności danej osoby przyczyniają się do rozwoju całej firmy, a zatem czy pracownik dynamizuje ten rozwój, czy go powstrzymuje.

Typy i skutki oceny pracowniczej

Istnieją różne typy oceny, jakiej poddawani są pracownicy firm. Na pewno najchętniej wykorzystywanym z nich jest tak zwana ocena 360 stopni (zobacz w jaki sposób przebiega ocena 360 stopni w programie Elevato Software). Jak sama jej nazwa podpowiada, umożliwia ona uzyskanie informacji o pracowniku ze wszystkich dostępnych źródeł. W praktyce opiera się to na zasięganiu opinii o określonej osobie od ludzi będących w jej bezpośrednim otoczeniu w strukturze firmy.

Jeżeli zafrapowała Cię omawiana problematyka, śmiało wejdź na ten odnośnik – to opracowanie (http://www.dobiznesu.pl/etykiety-tasmy/tasmy-termotransferowe-c-4195/dla-drukarek-przemyslowych.html) z pewnością również będzie dla Ciebie wartościowe.

Interesujące rezultaty może dawać taka ankieta, gdy przeprowadza się ją w stosunku do zwierzchnika w kwestii podwładnego. W takiej sytuacji jeszcze dokładniej ukazuje stosunki pomiędzy rozmaitymi pracownikami firmy.