Tani druk

Selekcja odpadów – interesujące porady

Od jakiegoś czas dużo słyszy się o tym, że segregacja odpadów jest ogromnie istotna i musi zostać wprowadzona na większą skalę. Niewątpliwie jest to proces pożyteczny, choć może w niektórych przypadkach wywoływać utrudnienia. Jakiś czas temu powszechne były kontenery na plastik, do których wrzucane były butelki z plastiku. Zdarzało się jednak czasami, że widywano jak zbiornik ten opróżniany był w to samo miejsce co inne. W takich sytuacjach segregacja jest bezcelowa.

kosze przeznaczone do segregacji śmieci

Autor: Matthias Buchmeier
Źródło: http://www.flickr.com
Generalnie służy ona temu, by odpady konkretnego gatunku były we właściwy sposób wykorzystane. W procesie recyklingu często można uzyskać nowy produkt z odpadów. Tak jest między innymi z plastikowymi butelkami, które można następnie przetworzyć przykładowo na części do zabawek dla dzieci. Segregacja jest też zjawiskiem korzystnym ze względu na fakt, że ułatwia utylizację, a zatem pozbywanie się odpadów, które nie nadają się do powtórnego wykorzystania – więcej informacji.Jak to się dzieje w rzeczywistości?W wielu mieszkaniach segregowanie odpadów stało się codziennością jeszcze zanim obowiązek ten został nałożony na ogółu. W mieszkaniach tych umieszczano parę pojemników na śmieci różnego gatunku. Często występującym zjawiskiem jest również oddzielanie śmieci o charakterze organicznym od tych sztucznych. Na dzień dzisiejszy w kraju istnieje wymóg segregacji smieci w domu. Odpowiednie firmy np. udostępniają specjalne worki, oznaczone różnymi barwami. W zestawie znajduje się też poradnik, z którego czerpie się informacje o tym, jakiego rodzaju odpady (zobacz tonsmeier południe) wrzucać do worków. W wielu miejscach na kontynencie europejskim są także udostępniane wielkie kontenery, również oznaczone różnymi barwami.

Kontenery na odpady

Autor: onnola
Źródło: http://www.flickr.com

Negatywne następstwaJeżeli chodzi o działania mające związek z odpadami, na dość szeroką skalę występują również niekorzystne zjawiska. Związane są one także z nowym wymogiem segregacji, ponieważ czasami dany element nie pasuje do żadnej z kategorii. Skutkuje to nierzadko tym, że przykładowo ludzie posiadający piece kaflowe spalają odpady (poznaj szczegóły) zamiast je segregować. Często widuje się także pozostawione śmieci w lasach, szczególnie elementy o wielkich gabarytach lub na przykład odpady z budowy w postaci gruzu. Jest to zjawisko bardzo niekorzystne, gdyż stanowi duże niebezpieczeństwo dla środowiska naturalnego.