Tani druk

Jakim sposobem zarejestrować symbol towarowy?

Symbol towarowy jest to określenie a także logo produktu. Jego rejestracja ochrania biznes przed nieuczciwą konkurencją.
Jeżeli przedsiębiorstwo uzna, że wystarczy jej ochrona symbolu towarowego na terenie naszej ojczyzny, powinna zarejestrować go w Urzędzie Patentowym.

Jeżeli chodzi o znak towarowy rejestracja nie jest skomplikowana. Zarejestrowanie znaku towarowego na obszarze Polski kosztuje 1.750 – 3.750 złotych. W tym celu przede wszystkim należy sprawdzić, czy taki wzór nie został już zastrzeżony przez drugiego przedsiębiorcę. Możesz to zrobić przez internet: Urząd Patentowy użycza specjalną wyszukiwarkę.
market

Autor: Fan of Retail
Źródło: http://www.flickr.com
Co to jest symbol towarowy? Symbolem towarowym może być wszelkie oznaczenie, jakie można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia produktów jednej firmy od produktów drugiego przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym może być w szczególności słowo, rysunek, ornament, kolorystyczna kompozycja, forma przestrzenna, w tym forma produktu lub zapakowania, a również melodia lub inny sygnał dźwiękowy. W świetle orzecznictwa Urzędu Patentowego przeważa mniemanie, iż za symbol towarowy nie można natomiast co do zasady uznać kompozycji zapachowej ani pojedynczego odcienia. Prawo (poznaj szczegóły) osłonowe na symbol towarowy udzielane jest na mocy postanowień administracyjnej Urzędu Patentowego na okres dziesięciu lat. Na wniosek uprawomocnionego prawo osłonowe może zostać przeciągnięte na kolejne okresy dziesięcioletnie.

Przedsiębiorca obligatoryjnie musi zamieścić w składanym formularzu indeks produktów i usług oraz wskazać odpowiednie klasy towarowe lub usługowe na bazie Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów oraz Usług.