Tani druk

Kim jest aktuariusz, w jakim miejscu on może pracować i jakie mógłby mieć wykształcenie?

Większość społeczeństwa nie spotkała się nigdy z reprezentantem tego typu zawodu jak aktuariusz. Powinien on mieć doświadczenie m.in. z przedziału rachunku prawdopodobieństwa, statystyki czy demografii.

specjalista

Autor: U.S. Department of Agriculture
Źródło: http://www.flickr.com
Zgodnie ze stosowną ustawą, certyfikowanym aktuariuszem może być osoba fizyczna spełniająca następujące wymagania: ukończyła studia wyższe o specjalności aktuarialnej, odbyła praktyki pod kierunkiem profesjonalnego aktuariusza przez okres minimum dwóch lat, zdała z korzystnym rezultatem test aktuarialny (składa się on z między innymi takich elementów jak: matematyka ubezpieczeń życiowych, czy też prawdopodobieństwo i statystyka) i oczywiście ma całkowitą zdolność do czynności prawnych. Takich specjalistów zatrudnia biuro aktuarialne albo instytucja finansowa, przykładowo banki czy TU. Tego typu fachowcom rekomenduje się współudział w dodatkowych kursach pogłębiających wiedzę z zakresu profesjonalnego aktuariatu.
Wykładowca

Autor: Laurel L. Russwurm
Źródło: http://www.flickr.com
Wiedza uzyskana w granicach specjalnych szkół podyplomowych z dziedziny aktuariatu mogłaby zostać bardzo użyteczna dla osób dopiero rozpoczynających pracę w biurze aktuarialnym, towarzystwach ubezpieczeń oraz innych urzędach.https://www.eena.pl/transport.html tłooPraca w aktuariacie bez wątpienia niesie wiele satysfakcji oraz zezwala na znaczny rozwój, zarówno ten zawodowy, jak i czysto intelektualny. Zazwyczaj wykonywaną przez agencje aktuarialne usługą jest tzw. kalkulacja aktuarialna.

Jest ona przeprowadzana z zasady na podstawie następujących, ściśle związanych z indywidualnym kadrowiczem, danych, m.in. takich jak: wiek czy też staż pracy.