Tani druk

Komu 1%?

Możliwość przekazywania 1 procenta swojego podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP) istnieje w Polsce od paru lat. Czy warto wspierać w ten sposób organizacje pozarządowe wypełniając pit 2013?
podatki

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

Odpowiadając na to pytanie, należało by przedstawić w skrócie ideę działalności zarówno organizacji pozarządowych, jak i organizacji pożytku publicznego. Przede wszystkim należy pamiętać, że nie każda organizacja pozarządowa posiada status opp i przywileje z tym związane.

Pamiętaj o tym, że można przejrzeć kolejne zajmujące wpisy – trzeba tylko na tej witrynie (www.waliduda.pl/) najechać na zaznaczony link.

Najlepiej wyjaśnią to poniższe definicje:- organizacja pozarządowa (ang. non-governmental organization) to instytucja założona powstała z inicjatywy własnej obywateli, nie dla zysku, lecz aby działać na rzecz społeczeństwa, np. stowarzyszenie, fundacja.- organizacje pożytku publicznego wg ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.03.96.873) są rodzajem organizacji pozarządowych. Spełniają one dodatkowe wymagania dotyczące ich funkcjonowania. Dzięki temu zostają wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego i zyskują szczególne uprawnienia.

Każda organizacja pożytku publicznego ma wiele przywilejów:- szansę na otrzymanie jednego procentu podatku od podatników podatku dochodowego od osób fizycznych,- zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych, od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, od opłaty skarbowej i sądowej,- prawo do nabywania na szczególnych warunkach użytkowania nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,- możliwość wykonywania w organizacji pracy przez poborowych skierowanych do odbycia służby zastępczej,- perspektywę bezpłatnego informowania o działalności organizacji w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji.

Jak można zobaczyć z powyższej listy, jedynie organizacja pożytku publicznego jest uprzywilejowana do otrzymywania podatku dochodowego od osób fizycznych. Do roku 2007 włącznie, aby wesprzeć organizacje pożytku publicznego trzeba było najpierw wpłacić na jej konto wyliczoną wcześniej kwotę pieniędzy, ponosząc jednocześnie dodatkowy koszt operacji bankowej, a dopiero po co najmniej miesiącu odzyskać powyższą kwotę od Urzędu Skarbowego (oczywiście, bez kosztów operacji bankowych). Od roku 2008r., rozliczając PIT, nie trzeba już fatygować się do banku, czy też ponosić jakichkolwiek kosztów bankowych, aby pomóc organizacji pożytku publicznego swoim podatkiem. Przekazując w ten sposób nawet niewielkie sumy, można zrobić dobry uczynek, nie ponosząc przy tym żadnego uszczerbku finansowego. Dzięki temu ułatwieniu np. do organizacji powędrowało w 2008 roku 291594362,90 zł!

podatki

Źródło: flickr.com

Warto pamiętać, że z posiadaniem statusu organizacji pożytku publicznego oprócz przywilejów wiążą się również obowiązki, z których największy to wykonywanie specjalnego sprawozdania merytorycznego i finansowego oraz podleganie pod kontrolę ministra do spraw zabezpieczenia społecznego (obecnie minister pracy i polityki społecznej). Ów minister ma prawo wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli danej działalności (art. 29 ust. 6 ww. ustawy), np.: urzędy kontroli skarbowej i urzędy skarbowe, służba celna, Państwowa Inspekcja Pracy, inspekcja sanitarna lub farmaceutyczna, inspekcja budowlana, służba ochrony zabytków, urzędy pracy, inspekcja ochrony środowiska, nadzór edukacyjny, dozór techniczny.

Patrząc na powyższą kwestię ze strony bezstronnego obserwatora, można stwierdzić, że organizacja pozarządowa posiadająca status organizacji pożytku publicznego zawsze jest bardziej wiarygodna od organizacji nie posiadającej takiego statusu. Warto o tym pamiętać przy wybieraniu organizacji, której chce się przekazać darowiznę. Wybierając organizację pożytku publicznego, mamy większą gwarancję rzetelności i prawidłowej dyspozycji darowizną. od razu nasuwa się pytanie: jak przekazać 1% podatku i komu warto pomóc? Jak znaleźć tę najbardziej właściwą organizację? Najlepiej po prostu rozejrzeć się dookoła. Być może w okolicy jest jakaś organizacja pożytku publicznego (opp), która aktywnie działa, do której siedziby można się udać i naocznie sprawdzić jej pracę.