Tani druk

Który fach wybrać?

rynek pracy podlega stałym przeobrażeniom wynikającym m.in. ze zmian demograficznych dokonujących się w społeczeństwie, z prężnego rozwoju nowych technologii oraz umiędzynarodowienia aktywności gospodarczej.
Elementy te modyfikują zawody przyszłości – zawody, których przedstawiciele będą doceniani na rynku pracy.

asystentka prezesa

Autor: Sigma International
Źródło: Sigma International
Dopasowanie ścieżki edukacyjnej do wymagań rynku daleko zwiększa szanse na odnalezienie przez absolwenta uczelni pracy w wyuczonym zawodzie. Pracodawcy zgłaszają popyt zwłaszcza na wysoko wykwalifikowanych fachowców. Pierwszym krokiem, aby osiągnąć tenże status jest wybór właściwego kierunku studiów, jaki pozwoli zdobyć zawód z przyszłością. Sektory, w jakich notuje się duże zapotrzebowanie na pracobiorców, to m.in.: sektor IT i sektor e-marketingu. W szczególności w specjalizacji IT będziemy mieli do czynienia z tzw.

Jeśli przedstawiany artykuł jest dla Ciebie fascynujący, odwiedź ten link szyldy gdańsk, a dowiesz się większą ilość informacji, jakie Cię niesamowicie zafascynują.

rynkiem kandydata, co oznacza, iż popyt na pracobiorców przewyższa ich podaż. Inne profesje z przyszłością to m.in. coach i pedagog osób starszych. Poza pracobiorcami umysłowymi wskazanych branż, brakuje też wykwalifikowanych fizycznych pracowników: hydraulików czy spawaczy. Jednakże także asystentka prezesa bez problemu znajdzie zatrudnienie. Wedle raportów obrazujących sytuację na naszym rynku pracy, będą oni jednymi z najbardziej poszukiwanymi specjalistów.

Już aktualnie chlebodawcy sygnalizują popyt na ekspertów od kwestii finansowych, co wypływa m.in. z coraz węższych specjalizacji w tym sektorze.

Jak akcentują znawcy rynku, znalezienie świetnego finansisty jest skomplikowanym zadaniem. Jednocześnie są oni wysoko wynagradzani, dlatego jest to praca z przyszłością – dobrze płatana a także poszukiwana.