Tani druk

Łatwe zarejestrowanie własnej dzałalności

Ktokolwiek, kto postanawia zajmować się sprzedażą towarów, albo usług przez dłuższy okres, w sposób fachowy i zorganizowany, musi założyć aktywność gospodarczą. Aktywnością gospodarczą powinno być wyprzedawanie książek przez internet, wykonywanie remontów mieszkań, prowadzenie gabinetu medycznego, a nawet prowadzenie stoiska krótkotrwałego.

work in office

Autor: Tina Fox
Źródło: http://www.flickr.com
W takich wypadkach zarejestrowanie działalności to obowiązek. Aktywność gospodarczą można założyć online z użyciem bankowości internetowej, profilu zaufanego, względnie podpisu elektronicznego.
Założenie firmy nie jest skomplikowane, ale powinno się wykonać kilka działań, odwiedzić kilka miejsc i to w dobranej kolejności. Rozpoczynamy od wypełnienia blankietu CEIDG.

Jeśli chcesz zdobyć dodatkowe informacje na omawiany temat, to przejrzyj serwis (https://akademiaface.com/etykieta-biznesowa/), która takie dane posiada. Niewątpliwie okażą się ciekawe.

Rejestracja do rejestrów jest zarazem prośbą o przyznanie numeru REGON, przyznanie, czy też oznaczenie numeru NIP i dobór formy opodatkowania, także zgłoszeniem płatnika składek ubezpieczeniowych dla ZUS. Na tym samym blankiecie sygnalizuje się również wszystkie przemiany z obrębu podawanych danych. W blankiecie należy przekazać rodzaj realizowanej aktywności według rejestru PDK.

Magazyny i hale

Autor: Sonia Belviso
Źródło: http://www.flickr.com
W formularzu CEIDG trzeba określić, kto będzie prowadził dokumentację finansową jednostki. Jeśli nie wiemy jeszcze w chwili wypełniania wniosku, z jakim biurem księgowym będziemy kooperować, to wybieramy opcję samodzielnego prowadzenia dokumentacji, a później własny wpis aktualizujemy.

Jeśli czyniona działalność gospodarcza jest naszym jedynym źródłem dochodów, to dostarczamy druk ZUA. Z kolei druk ZZA składa się w przypadku, kiedy jesteśmy jednocześnie zatrudnieni na umowę o pracę, w której osiągamy powyżej minimalnej pensji krajowej.