Tani druk

Młodzi ludzie po studiach stają aktualnie przed trudnym wyborem

Młodzi ludzie po studiach stają dzisiaj przed ciężkim wyborem. Potrzebują z jednej strony szukać takiej pracy, aby móc jakoś przeżyć, z drugiej strony jednak wiele osób chciałoby poza normalną pensją móc rozwijania swoich pasji. W dzisiejszych czasach jest na rynku pracy wielu absolwentów pragnących odnaleźć się w nowej przestrzeni.

praca

Autor: Dell Inc.
Źródło: http://www.flickr.com
O ile w pośród absolwentów studiów ścisłych jest to w miarę proste, to w przypadku humanistów jest w wiele gorzej. U nas najczęściej nie zauważa się możliwości wypływających z pracy umysłowej. Nie rzadko najistotniejsze jest to, co tu i teraz, wykonanie pracy na już, w tym momencie, nie myślimy o planowaniu, nie widzimy, że planowanie jest najważniejszą siłą napędową nowych technologii.

Podejście humanistyczne daje opcję realizacji jakiegoś zadania przy założeniu, że jego skutki będą widoczne w formie długoterminowych sukcesów. Najważniejsze aktualnie w innych krajach Europy staje się planowanie. Istotne niezmiernie staje się w tym wszystkim podejście humanistyczne. Wiąże się to z uniwersalizmem moralnym oraz myśleniem, że wszystkie rzeczy jakie robimy muszą mieć skutki dobre dla całego społeczeństwa. Dalej

praca

Autor: Abd allah Foteih
Źródło: http://www.flickr.com
Powinno się kształcić młodych ludzi i kłaść nacisk na to, żeby w przyszłości studenci potrafili myśleć przyszłościowo, dbając o następne pokolenia, rozwijać podejście moralne, nie jedynie pragmatyczne.

Jeśli chcesz pogłębić swoją znajomość rzeczy z wybrany temat, to zapraszam do mojej strony. Należy nacisnąć na moje łącze (https://teamworkschool.pl/cennik/) i już.

Niestety nie dzieje się tak w dzisiejszych czasach w Polsce w polityce, czy też w działaniach kulturowych. Kuleje niezwykle mocno zarządzanie wszelkimi projektami. Bardzo dużo pieniędzy publicznych jest marnowana a ponadto znaczna większość tych pieniędzy nie przyniesie odpowiednich efektów.

Taka sytuacja odbija się także ciężką sytuacją na rynku pracy. Po co zatrudnić kogoś, kto zadba o identyfikację wizerunkową różnych placówek publicznych w danym mieście, wolimy zrobić to sami, albo bez jakiegokolwiek pomysłu, tu i teraz, bez inwestycji w badania i przyszłość. W ten sposób nie tylko rujnuje się gospodarkę, ale także nie wspiera się idei permanetnego rozwoju. Odzwierciedla się to nawet w ilości miejsc pracy, w różnych częściach kraju, oferty pracy cieszyn dają możliwość zatrudnienia praca brukarz, ale pytanie czy to jedyna droga rozwoju naszej gospodarki.