Tani druk

Narzędzia oceny podwładnych przynoszące wymierne efekty

Każde przedsiębiorstwo, niezależnie od rozmiarów, składa się z mniejszych jednostek, którymi są pracownicy. Tych elementów jest bardzo dużo w największych firmach. Wiadome jest z kolei, że im więcej jednostek trzeba mieć pod kontrolą, tym ciężej tego obowiązku dopełnić. Za to w przedsiębiorstwach, które zatrudniają dziesiątki czy wręcz setki ludzi konieczne jest sprawdzanie, czy zatrudnieni dobrze wykonują swoje zadania. Nieścisłości i uchybienia w pracy pojedynczych ludzi mogą bowiem stać się przyczyną gorszych wyników całego przedsiębiorstwa.

Przydatne są więc profesjonalne metody sprawdzania efektów osób zatrudnionych. W tymDo tego celu wymyślono system oceny pracowników (zobacz program (zobacz pity program do rozliczania) do oceny pracowników – Elevato Software). W rozmaitych przedsiębiorstwach przybiera on różne kształty, jednak generalnie polega na tym samym. Ocena pracowników ma za zadanie pokazać to, w jaki sposób wypełniają swoje obowiązki i jakie ich praca przynosi rezultaty. Do tego celu wykorzystywane są rozmaite metody mające swe korzenie w psychologii.

Ocena pracownika

Autor: jvleis
Źródło: http://www.flickr.com

Sposoby oceny

Ocen tego typu można dokonywać różnymi metodami. Najczęściej do tego celu wykorzystuje się ankiety i kwestionariusze, które wypełniają pracownicy firm. Jest to sposób wygodny, jego główną zaletą jest to, że można skontrolować więcej ludzi w tym samym momencie. Jedyne, co jest potrzebne, to stworzenie ankiety i wykonanie jej w wielu kopiach. Rozpowszechnianie materiałów tego rodzaju w obrębie firmy zwykle nie sprawia problemów, w szczególności gdy rozprowadza się kwestionariusze w wersji cyfrowej. Charakterystycznym rodzajem jest tak zwana ocena 360 stopni (sprawdź w jaki sposób przebiega ocena 360 stopni za pośrednictwem Elevato Software). Jej zadaniem jest przyjrzenie się pojedynczemu pracownikowi w możliwie jak najbardziej dogłębny sposób.

Konsekwencje oceny

Dokonywanie oceny pracowników wywołuje wiele skutków. Przedsięwzięcia tego rodzaju zazwyczaj przeprowadzane są w regularnych odstępach, najczęściej raz w roku. Dla pracowników oznacza to bez wątpienia zwiększony poziom stresu w czasie, gdy oceny są wykonywane. Dla zwierzchników z kolei ocena okresowa pracownika jest rzetelnym źródłem informacji w kwestii tego, w jaki sposób on pracuje i czy poczynił postępy od czasu zatrudnienia w firmie.

Wykonasz krok do przodu, jeżeli obejrzysz, co zawiera rzetelna oferta. Przekonaj się, że faktycznie informacje na niej zawarte są ważne.

Dzięki temu pracodawcy mogą zorganizować odpowiednie szkolenia czy też przyznawać podwyżki i awans.