Tani druk

Narzędzia oceny podwładnych przynoszące wymierne efekty

Każde przedsiębiorstwo, niezależnie od rozmiarów, składa się z mniejszych jednostek, którymi są pracownicy. Tych elementów jest bardzo dużo w największych firmach. Wiadome jest z kolei, że im więcej jednostek trzeba mieć pod kontrolą, tym ciężej tego obowiązku dopełnić. Za to w przedsiębiorstwach, które zatrudniają dziesiątki czy wręcz setki ludzi konieczne jest sprawdzanie, czy zatrudnieni dobrze wykonują swoje zadania. Nieścisłości i uchybienia w pracy pojedynczych ludzi mogą bowiem stać się przyczyną gorszych wyników całego przedsiębiorstwa.

Przydatne są więc profesjonalne metody sprawdzania efektów osób zatrudnionych. W tymDo tego celu wymyślono system oceny pracowników (zobacz program do oceny pracowników – Elevato Software). W rozmaitych przedsiębiorstwach przybiera on różne kształty, jednak generalnie polega na tym samym. Ocena pracowników ma za zadanie pokazać to, w jaki sposób wypełniają swoje obowiązki i jakie ich praca przynosi rezultaty. Do tego celu wykorzystywane są rozmaite metody mające swe korzenie w psychologii.

Ocena pracownika

Autor: jvleis
Źródło: http://www.flickr.com

Sposoby oceny

Ocen tego typu można dokonywać różnymi metodami. Najczęściej do tego celu wykorzystuje się ankiety i kwestionariusze, które wypełniają pracownicy firm. Jest to sposób wygodny, jego główną zaletą jest to, że można skontrolować więcej ludzi w tym samym momencie. Jedyne, co jest potrzebne, to stworzenie ankiety i wykonanie jej w wielu kopiach. Rozpowszechnianie materiałów tego rodzaju w obrębie firmy zwykle nie sprawia problemów, w szczególności gdy rozprowadza się kwestionariusze w wersji cyfrowej. Charakterystycznym rodzajem jest tak zwana ocena 360 stopni (sprawdź w jaki sposób przebiega ocena 360 stopni za pośrednictwem Elevato Software). Jej zadaniem jest przyjrzenie się pojedynczemu pracownikowi w możliwie jak najbardziej dogłębny sposób.

Konsekwencje oceny

Dokonywanie oceny pracowników wywołuje wiele skutków. Przedsięwzięcia tego rodzaju zazwyczaj przeprowadzane są w regularnych odstępach, najczęściej raz w roku. Dla pracowników oznacza to bez wątpienia zwiększony poziom stresu w czasie, gdy oceny są wykonywane. Dla zwierzchników z kolei ocena okresowa pracownika jest rzetelnym źródłem informacji w kwestii tego, w jaki sposób on pracuje i czy poczynił postępy od czasu zatrudnienia w firmie. Dzięki temu pracodawcy mogą zorganizować odpowiednie szkolenia czy też przyznawać podwyżki i awans.