Tani druk

Nie taka straszna biurokracja w małej firmie

Każdy kto prowadzi jakąkolwiek działalność, nieistotne czy usługową czy produkcyjną, musi kupować a także czasem sprzedawać przeróżne dobra. Mogą to być półfabrykaty, surowce bądź inne obiekty niezbędne do prowadzenia firmy. Oczywiste jest, iż od każdych tych działań zapłacić musimy stosowny podatek (dla przykładu VAT ale także podatek dochodowy).

księgowość

Autor: sanchezcl
Źródło: http://www.sxc.hu
Biznesmen rozliczający się w sposób uproszczony, czyli za pomocą KPiR ma obowiązek na koniec roku podatkowego zrealizować tzw. spis z natury, zatem spis wszelkich przedmiotów użytkowanych w działalności przedsiębiorstwa. Ma on obejmować również surowce, półwyroby oraz produkty handlowe jakie faktycznie znajdują się w posiadaniu przedsiębiorstwa w dniu w jakim czyniony jest spis z natury.

Podobny obowiązek ma przedsiębiorca gdy otwiera nową firmę albo rezygnuje z firmy, wtenczas jest to jeden z dokumentów nieodzownych do zamknięcia biznesu. Ale tego typu dokumenty wystawia się względnie rzadko – dokładnie w kilku powyższych wypadkach. Większość osób wie że taki dokument wystawia się na początku a także końcu działalności, ale nie każdy wie że także w razie zmiany wspólnika.

księgowość

Autor: Times Square PR
Źródło: Times Square PR
Znacznie częściej wystawianym poświadczeniem będzie nota korygująca. Jest to dokument wystawiany w wypadku gdy oryginalna faktura zawiera błędy. Ustawodawca przewidział, iż tym typem dokumentu możemy poprawić pomyłki w adresie, nazwie kontrahenta, adresie dostawy czy trybie zapłaty tak, żeby dokument oddawał stan faktyczny. Notę korygującą wystawia się na przykład wtenczas gdy kontrahent w czasie okresu rozliczeniowego dokonał zmiany umowy i wypływa z tego zmiana opłaty, zaś faktura jakiej to dotyczy jest już zapłacona.

Prowadzenie działalności związane jest z ciągłym podejmowaniem rozmaitych decyzji. Czasem właściciel przedsiębiorstwa może upoważnić pracownika do konkretnych działań. Część z nich nie potrzebuje zgody pisemnej, wystarcza ustne polecenie. Jednak są i takie działania, które potrzebują formy pisemnej. Zazwyczaj jest to możność dokonywania transakcji na koncie firmowym, lub dalszych czynności wykraczających poza zwykłe obowiązki związane z realizowaną pracą. By wszystko było zgodnie z literą prawa, starczy w wyszukiwarce wbić: pełnomocnictwo wzór, a uzyskamy gotowy do wypełnienia wzór dokumentu.