Tani druk

O uzupełnienie tej deklaracji możesz zostać poproszony przy wysyłaniu lub przywozu towarów na obszarze Unii Europejskiej, sprawdź, co to intrastat

Przedsiębiorcy muszą przypilnować, aby dopełnić wszelkich wymogów powiązanych z obrotem handlowym i prowadzeniem działalności. W pewnych wypadkach powinni pamiętać o złożeniu deklaracji intrastat.

Co to jest?
Bosch Aerotwin
Czym jest Intrastat?
Na pewno dużo osób zastanawia się nad tym, co to w ogóle jest intrastat oraz dlaczego rzeczona deklaracja nie jest bardziej znana. Od chwili, gdy Polska stała się częścią Unii Europejskiej wymiana handlowa z państwami europejskimi przypomina zwyczajną wymianę w kraju i nie zobowiązuje do dopełnienia szczególnych formalności sprawdź tutaj. Czasem jednakże potrzebna bywa deklaracja intrastat przywóz i wywóz towarów handlowych trzeba wtenczas zaznaczyć w specjalistycznym programie do badań statystycznych. Stworzenie wspomnianego systemu ma za zadanie zbieranie informacji o poziomie wymiany wewnątrzwspólnotowej.
Kto składa intrastat i gdzie trzeba to uczynić?

Zgłoszenia intrastat można dokonać w równym stopniu drogą tradycyjną, jak też elektroniczną. Podatnik może też przekazywać zgłoszenie na zapisie CD albo podobnym nośniku danych o zgłoszeniu Intrastat.

Wiedz, że wnikliwe opracowanie (https://www.kingspan.com/pl/pl-pl/produkty/woda-i-scieki) to nierzadko najcenniejsze źródło informacji? Tak jest i w niniejszym wypadku – kiedy wejdziesz na ten link, przeczytasz podobne pomocne treści.

Urzędem wskazanym do przekazywania informacji powiązanych z intrastat okazuje się Izba Celna w Szczecinie. Do złożenia wspomnianej deklaracji zobowiązani są przedsiębiorcy, których obrót handlowy przekracza progi ustalane corocznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Czas składania deklaracji to dziesiąty dzień miesiąca następującego po tym, którego dotyczył wywóz lub przywóz towarów.

Deklaracja intrastat nie odróżnia się szczególnie od zwykłych deklaracji dostarczanych przez przedsiębiorców. Należy o niej pamiętać, ponieważ niedopełnienie wymogu skutkuje karą.