Tani druk

Pare informacji w temacie kursów walut

W dzisiejszych czasach istnieje wiele walut, jakimi posługują się mieszkające w różnych krajach osoby.. Jeżeli chcemy zacząć grać na giełdzie musimy wiedzieć co wpływa na kursy walut oraz jak czytać statystyki odnośnie tych kursów.
Orientacja w kursach walut przydaje się osobom często często wyjeżdżającym za granicę. Kursami walut powinny się też interesować osoby, które albo mają kredyty w obcej walucie, albo kredyty w obcej walucie, albo planują takie zobowiązanie zaciągnąć. Natomiast jeśli pragniemy zacząć zarabiać grając na giełdzie musimy poznać zależności jakie panują w tej branży. Zatem od czego właściwi zależą kursy walut? Tak naprawdę od wielu czynników. Głównie od tego, w jakiej sytuacji gospodarczej jest obecnie konkretny kraj, jak wiele osób się do niego wybiera oraz ogólnie od popularności waluty – . Informacje dotyczące przykładowo kursu funta do dolara bez problemu znajdziemy pod skrótem gbp/usd. Na początku zatem warto nauczyć się skrótów walut, z jakimi mamy do czynienia na giełdzie.
Zarówno szukając informacji o notowaniach kursu wspomnianego wcześniej funta do dolara amerykańskiego, jak też dla usd/jpy, a więc dolara amerykański do jena japońskiego, i podobnie dla wielu innych notowań, w internecie bez problemu znajdziemy dane nie tylko odnośnie aktualnego kursu, lecz również na temat między ceny oraz stopy zwrotu – czytaj więcej o usd/jpy. Każdy kto zatem ma zamiar grać na giełdzie czy z innych wspomnianych wcześniej przyczyn powinien się interesować kursami walut, musi wiedzieć co znaczą wskazane dane. W teorii portfelowej stosuje się miary bezwzględne jak i względne. Najczęściej przyjmowanymi zmiennymi są cena, oznaczana P i stopa zwrotu, oznaczona R. Cena wyrażona jest oczywiście w jednostkach pieniężnych, natomiast stopa zwrotu opisywana jest w procentach. Zarówno ceny jak też stopy zwrotu posiadają związek z ryzykiem. Większe zmiany stopy zwrotu bądź ceny, oznaczają większe ryzyko. Stopę zwrotu określa się jako stosunek wielkości zysku do wielkości zaangażowanego kapitału.

Wynalazek

Autor: Steve Jurvetson
Źródło: http://www.flickr.com

biuro w domu

Autor: Ken Mayer
Źródło: http://www.flickr.com
Jest względną miarą zyskowności inwestycji, więc pozwala na porównywanie opłacalności inwestycji w dane waluty.

Stopę zwrotu dla pojedynczego waloru można obliczyć poprzez podzielenie zmiany ceny akcji w danym okresie przez cenę tej akcji w początkowym okresie inwestycji. Jeżeli chodzi o badanie portfela papierów wartościowych, przyjmuje się, iż stopa zwrotu to zmienna losowa, która przyjmuje wartości z pewnego zbioru, z przypisywanymi im prawdopodobieństwami realizacji – jest to tzw. oczekiwana stopa zwrotu.