Tani druk

Poczytaj o programach lojalnościowych

Fakt, że zdobycie przez firmę nowego klienta jest, często, wielokrotnie droższe niż utrzymanie klienta już posiadanego, powoduje, że przedsiębiorstwa wzmożoną uwagę zaczęły koncentrować na narzędziach pomagających w utrzymaniu klientów. Wśród nich rosnącą popularnością zaczęły cieszyć się programy lojalnościowe, głównie dzięki swojej wysokiej skuteczności.

Prawidłowo zaprojektowany program lojalnościowy umożliwia z jednej strony zwiększyć lojalność klienta wobec marki, z drugiej, pozyskać ważne informacje, dzięki którym firma może ustalić wartość konkretnego klienta. Pozwala to na zidentyfikowanie odbiorców generujących spory zysk i skupienie na nich swoich działań.

Program afiliacyjny to narzędzie, którego pole oddziaływania oraz koszt wdrożenia i administrowania dostosowują się do firmy, która z niego korzysta. Cecha ta sprawia, że platforma lojalnościowajest dostępna zarówno dla większych przedsiębiorstw o szerokim zasięgu jak i dla małych firm, funkcjonujących na rynkach lokalnych. Liczne zalety programów afiliacyjnych w połączeniu z relatywnie niskimi kosztami ich wdrożenia sprawiają, że coraz większa liczba firm podejmuje decyzję o ich wykorzystaniu.