Tani druk

Przemysł regionu śląskiego na tle pracy w Polsce

W ostatnim czasie bezrobocie zarówno w Polsce, jak w Europie staje się co raz poważniejszym problemem. Na przykład w Hiszpanii bezrobocie sięga dwudziestu sześciu procent.

W Polsce jeszcze nie ma tak ciężkiej sytuacji, ale w wielu regionach kraju bez pracy pozostaje spora część zdolnych do wykonywania zawodu młodych osób. Regionem o najwyższym bezrobociu w lutym 2013 roku było województwo podlaskie. Stosunkowo niskie bezrobocie natomiast można odnotować w województwach mazowiecki, wielkopolskim i śląskim. Ogłoszenie:

Time tracking

Autor: Victor1558
Źródło: http://www.flickr.com

Łatwo zauważyć, które regiony mają największe problemy z bezrobociem, wystarczy przejrzeć oferty pracy z różnych miast. Dobrym przykładem regionu dobrze rozwiniętego gospodarczo jest województwo śląskie. Jest to okręg uważany za najważniejszy okręg przemysłowy w naszym kraju. Tereny województwa śląskiego mają świetną komunikację. W regionie tym mamy skrzyżowanie najważniejszych dróg tranzytowych. Zalicza się ten region do najbardziej uprzemysłowionych i zurbanizowanych obszarów Polski.

Na tych terenach od dawna przemysł ciężki był główną osią napędową regionu. Bardzo duże znaczenie ma tutaj górnictwo. Przykładowo Katowicki Holding Węglowy posiada cztery kopalnie a oprócz tego jedenaście kopalni składa się na Kompanię Węglową. To największa w Europie firma górnicza. Drugą gałęzią gospodarki, która jest bardzo ważna jest przemysł hutniczy. Huty ulokowane są w Chorzowie, Świętochłowicach, Dąbrowie Górniczej i innych.

Hej, sprawdź to roboty ziemne leszno, jeśli do tej pory nie dotarła do Ciebie wiadomość o tej atrakcyjnej stronie a przekonasz się, że okaże się ona dla Ciebie bardzo ciekawa.

W ziemiach tych ponadto ogromną rolę pełni przemysł energetyczny i chemiczny. News:

Nic więc dziwnego, że okręg ten posiada stosunkowo małe bezrobocie. Co ciekawe wpisując “praca Gliwice” ukazują się na rozmaitych serwisach ogłoszenia nie tylko techniczne. Pozytywny wpływ przemysłu da się zauważyć w licznych gałęziach i branżach. W miastach górnego śląska poszukuje się pracowników różnorodnych zawodów, zarówno sprzedawcy jak i przedstawiciela handlowego. Bardzo dobrze funkcjonujące fabryki sprawiają, że mimo trudnych czasów w wielu branżach, sytuacja tutaj jest nie najgorsza. Nie bez znaczenia są też inwestycje unijne, które w ostatnim okresie mocno poprawiły sytuację gospodarczą w województwie.
Dalej na