Tani druk

Rozliczenie PIT 2016 / 2017 – koniecznie dowiedz się więcej w tym temacie

Bez wątpliwości najprostszym sposobem rozliczania się z urzędem fiskalnym jest dziś rozliczanie się poprzez internet. Każdego roku coraz to większa ilość podatników rozlicza się z urzędem fiskalnym dokładnie w ten sposób.
Formularz deklaracji podatkowej PIT-38 służy do rozliczania dochodów kapitałowych.

pożyczki

Autor: Benjamin Linh VU
Źródło: http://www.flickr.com

miejsce
Składają go jednostki, które w roku skarbowym uzyskały przychody m.in. z odpłatnego przekazania papierów wartościowych bądź objęcia udziałów w spółkach. Naprowadzamy w jaki sposób go wypełnić zapoznaj się z przydatnymi tekstami na Pitonline. Zgodnie z art.

Pragniemy przekazać Ci następny wpis na zbliżony temat. Liczymy na to, że Ci się spodoba. Kliknij w link – w nim czeka na Ciebie interesujące zagadnienie (https://dryg.pl/oferty?categories=7&positions=58).

45 ustawy, deklarację składa się w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku skarbowym. Podatnicy niemający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej punktu zamieszkania, kiedy uzyskali w roku podatkowym dochody ze źródeł intrat położonych na terenie Polski, a zamierzają opuścić terytorium Polski przed ww. czasem, obowiązani są dostarczyć zeznanie za rok podatkowy przed opuszczeniem terytorium Polski. Zeznanie złożyć można wprost w urzędzie skarbowym lub nadać (dostarczyć, posłać) w sposób przewidziany w art. 12 § 6 Ordynacji podatkowej (m.in. w postaci dokumentu elektronicznego przez sieć, w tym bez potrzeby potwierdzania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Podatnicy posiadający punkt zamieszkania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej składają zeznanie do urzędu fiskalnego określonego wedle miejsca zamieszkania w minionym dniu roku podatkowego, a jeżeli zamieszkanie na obszarze Polski ustało przed tym dniem – wedle poprzedniego miejsca zameldowania na jej obszarze . Podatnicy niemający punktu zamieszkania na terytorium Polski składają deklarację do urzędu skarbowego stosownego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, jak podaje portal podatnika.