Tani druk

Różne artykuły papiernicze

W jakimkolwiek biurze, mimo komputeryzacji codziennie użytkuje się mnóstwo różnych materiałów papierniczych.

Papier do drukarek, segregatory, bądź druki magazynowe pojemniki – (koleba samowyładowcza) – gotowe druki magazynowe, to artykuły stosowane w znacznych ilościach każdego dnia.

Przepisy prawa zmuszają pracodawcę prowadzenie przeróżnej dokumentacji w postaci papierowej, toteż wykorzystuje się mnóstwo skoroszytów i segregatorów do przechowywania tych dokumentów. Umożliwiają one porządnie i metodycznie uporządkować całość dokumentacji firmowej. Skoroszyt A4, jako najpopularniejszy rozmiar, cieszy się pośród produktów biurowych dużym zainteresowaniem. Jest wyposażony w specjalne miejsce do opisu na grzbiecie, dzięki czemu w bardzo prosty sposób pozwala utrzymać ład w każdym biurze.
Dokumenty

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu
Niezależnie od formy prowadzonej aktywności i liczby – przejdź tutaj- scenariuszzycia.pl/ – zatrudnionych pracowników trzeba założyć i prowadzić, osobno dla każdego z nich akta osobowe. Zaświadczenia znajdujące się w poszczególnych częściach akt personalnych muszą być ponumerowane i ułożone w porządku chronologicznym. Poza tym każda z części powinna obejmować pełny wykaz odnajdujących się w niej dokumentów.
Teczka do akt osobowych – składa się z paru części. W części pierwszej znajdują się dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie. Jest to ankieta, świadectwa pracy z uprzednich miejsc, świadectwa zakończenia szkoły i orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Pracodawca trzyma w aktach personalnych pracownika wyłącznie kopie, bądź duplikaty składanych dokumentów. Oryginałów wolno żądać jedynie do wglądu, lub w celu wykonania kopii, albo odpisu.