Tani druk

Szkolenie Six sigma to sposób na to jak efektywnie zarządzać jakością

Zarządzanie jakością polega na optymalizacji procesów w firmie w taki sposób, żeby połączyć wysoką jakość z ograniczeniem wydatków. Wiąże się to z ciągłym udoskonalaniem procesów produkcyjnych, motywowaniem pracowników i szeregiem innych czynników mających wpływ na jakość produkcji w przedsiębiorstwie. W małej firmie wystarczy sprawny menadżer, który zna realia rynku i jest kreatywny. O ile wymagania te może spełnić wiele osób, o tyle znalezienie menadżera odpowiedniego do zarządzania jakością w dużej korporacji jest ogromnym wyzwaniem. Nie jest bowiem możliwe skuteczne nadzorowanie wszystkich procesów we wszystkich oddziałach firmy. W takich okolicznościach najlepiej sprawdzają się metody… statystyczne.

szkolenie biznesowe

Autor: Trentino as a Lab
Źródło: http://www.flickr.com

Jak się bowiem okazuje, wszystkie czynniki powodujące obniżenie jakości w firmie, za wyjątkiem błędu ludzkiego da się skutecznie przewidzieć i wyeliminować.Specjaliści w dziedzinie zarządzania jakością opracowali system zarządzania jakości, polegający na metodach statystycznych. Nazywa się on six sigma i swoją nazwę bierze od wartości oznaczającej margines błędu – sigma. Wartość sigma odzwierciedla ilość dopuszczalnych błędów na miliard operacji, system six sigma dąży do minimalizacji tego czynnika. Menadżerowie dużych firm i korporacji przechodzą kilkutygodniowe szkolenie, które wytwarza u nich umiejętność statystycznego przewidywania przyczyn obniżenia jakości, oraz uczy ich eliminowania. Szkolenie to jest kilkustopniowe i każdorazowo kończy się zdobyciem przez osobę uczestniczącą odpowiedniego certyfikatu.
Kolejne stopnie tej metody oznacza się podobnie jak w sportach walki – kolorowymi pasami. Najwyższym stopniem wtajemniczenia w statystyczne metody zarządzania jakością jest ukończone szkolenie black belt. Najniższym stopniem wtajemniczenia jest posiadanie białego pasa, następny w kolejności jest pas żółty, później zielony i na końcu czarny. Wiele międzynarodowych spółek z powodzeniem korzysta z tej metody zarządzania, zobacz jakością, niektóre z nich robią to już od kilkudziesięciu lat. W takich spółkach pracuje wielu menadżerów posiadających certyfikaty różnego stopnia.
Zarządzanie jakością opiera się na przeprowadzaniu działań w przedsiębiorstwie w taki sposób, żeby połączyć wysoki poziom ze zmniejszonymi kosztami.

Masz ochotę doszkolić się z tego intrygującego zagadnienia? Zatem dobrze trafiłeś. Najnormalniej w świecie idź dalej (http://www.c-l.pl/kategoria-produktu/zywice/kleje-szpachlowe/) i przeloguj się do następnej strony.

Związane jest to ze stałym ulepszaniem procesów w produkcji, zachęcaniem pracowników i grupą pozostałych kwestii wpływających na poziom produkcji w przedsiębiorstwie. W małej firmie wystarczy profesjonalny pracownik, który jest obeznany z rynkiem i jest kreatywny. O ile warunki te może spełnić wiele osób, o tyle znalezienie specjalisty nadającego się do zarządzania jakością w wielkiej korporacji jest ogromnym wyzwaniem. Nie jest bowiem wykonalne skuteczne nadzorowanie wszelkich działań w każdym oddziale firmy.

W tego rodzaju okolicznościach świetnie sprawdzają się metody… statystyczne. Jak się bowiem okazuje, wszystkie elementy wywołujące pogorszenie jakości w przedsiębiorstwie, za wyjątkiem błędu ludzkiego da się efektywnie prognozować i usunąć.
Profesjonaliści w zakresie zarządzania jakością opracowali system do takiego zarządzania, opierający się na metodach statystycznych. Nazywa się on six sigma i swoją nazwę bierze od wartości określającej margines błędu – sigma. Wartość sigma odzwierciedla liczbę możliwych błędów na miliard operacji, system six sigma dąży do zmniejszenia tego czynnika – . Specjaliści od zarządzania dużych przedsiębiorstw i korporacji przechodzą kilkutygodniowe szkolenie, które wytwarza u nich zdolność do statystycznego prognozowania źródeł obniżenia jakości, oraz uczy ich eliminowania. Szkolenie to ma kilka stopni i za każdym razem kończy się otrzymaniem przez osobę uczestniczącą odpowiedniego certyfikatu.
Poszczególne stopnie tej metody oznaczane są podobnie jak w sportach walki – za pomocą kolorowych pasów. Największym stopniem wtajemniczenia w opisywane metody zarządzania jakością jest odbyte szkolenie black belt. Najniższym stopniem wtajemniczenia jest otrzymanie białego pasa, kolejny jest pas żółty, później zielony i na końcu czarny. Wiele międzynarodowych firm z sukcesami korzysta z tej metody zarządzania jakością, niektóre z nich czynią to już od kilkudziesięciu lat. W tego rodzaju firmach pracuje wielu menadżerów mających certyfikaty rozmaitego stopnia.