Tani druk

W jaki sposób darmowo pozbyć się odpadów w zgodzie z przyrodą?

Planując odnowienie mieszkania nie możemy zapominać o tym, że w czasie jego przebiegu nieuchronnie zostaniemy „wytwórcą” śmieci na o wiele większą skalę niż zazwyczaj. Odpady pozostałe z remontu możemy podzielić na 2 podstawowe podgrupy: nienadające się do ponownego zużycia – przykładowo eternit, rury azbestowe, produkty z PVC, wykładziny podłogowe, tapety, papa, szkło, wyroby ceramiczne oraz nadające się do ponownego zużycia – np. gruz budowlany, rozmontowane szafki, urządzenia, armatura, panele podłogowe czy złom.

recykling odpadów

Autor: Alan Stanton
Źródło: http://www.flickr.com
Pierwszą grupę odpadków możemy określić ostatecznymi z punktu spojrzenia lokatorów remontowanej posesji czy mieszkania. Musimy się ich pozbyć. I nie powinniśmy, a szczegółowiej – nie możemy wrzucić ich zwyczajnie do kosza na śmieci. Musimy zatem założyć, już na początku remontu, określoną sumę, którą trzeba będzie przeznaczyć na odbiór odpadów . Szczególnym odpadem remontowym będzie eternit. Nie dosyć, iż nie możemy sami usuwać go tak zwaną „metodą gospodarczą”, to jeszcze wiążą nas bardzo restrykcyjne zasady które należy zachować przy transporcie i recyklingu jakiegokolwiek materiału mieszczącego azbest. Stąd jedynym sposobem usunięcia z domu a także pozbycia się tychże odpadów może być najęcie specjalistycznej ekipy.

gospodarka odpadami

Autor: Alan Stanton
Źródło: http://www.flickr.com

W przypadku odpadów nadających się do ponownego zagospodarowania mamy dużo większe możliwości. Gruz budowlany wymieniony wcześniej jako odpad „ostateczny” może okazać się też odpadem do ponownego zużycia. Czasami wykorzystuje się go w niektórych fazach budowy domu bądź jako podbudowę dróg. Wystarczy znaleźć odbiorcę. Czytaj też http://www.toensmeier.pl/co-moge-wrzucic-do-kontenera-na-gruz-budowlany http://www.toensmeier.pl/sposoby-utylizacji-od-a-do-z

Często w trakcie generalnego remontu zastępujemy nowymi stare szafy, urządzenia AGD, armaturę, dywany i panele podłogowe. Przedmioty te nie przydadzą się już w mieszkaniu, jednak warto je zagospodarować do urządzenia piwnicy bądź altanki w ogrodzie. Następnym sposobem na pozbycie się tego typu odpadów jest przekazanie ich organizacjom dobroczynnym czy wprost osobom potrzebującym, ewentualnie odsprzedanie ich za kilka złotych. Trzeba pamiętać iż właściwa gospodarka odpadami jest nie tylko ustawowym, ale także etycznym obowiązkiem każdego uważającego się za kulturalnego człowieka.