Tani druk

Wszystko na temat ewidencji odpadów

Ewidencja odpadów jest powinnością każdego, kto jest posiadaczem odpadów. Inaczej mówiąc chodzi o podmiot, który rzeczywiście nimi zarządza. Polega na dokumentowaniu nie tylko ilości, lecz również metod dysponowania odpadami, m.in. ich rozporządzaniem oraz unieszkodliwianiem. Wobec tego trzeba składać kartę ewidencji odpadów oraz kartę przekazania odpadów.

Kontenery na odpady

Autor: onnola
Źródło: http://www.flickr.com
Dodatkowo ważne są także roczne zestawienia, o których niewątpliwie należy pamiętać. Są one równie znaczące co pozostałe dokumenty. Zaprezentowany obowiązek zapisany jest w należytej ustawie, którą można w łatwy sposób odnaleźć wpisując pożądaną frazę w wyszukiwarce internetowej. Co ponadto należy wiedzieć na ten temat? Możesz przeczytać to tutaj .

Karta ewidencji odpadów to po prostu historia odpadów wytworzonych przez podmiot, który prowadzi określoną działalność. Dzięki niej można zorientować się, o czym już na początku wspomniano, jak dużo odpadów powstało oraz co było z nimi zrobione. Odpady mogą zostać jeszcze raz wykorzystane, składowane lub przekazane dalej. Co istotne, do każdego rodzaju odpadu trzeba mieć osobną kartę, a ich wzór mieści się na witrynie internetowej Ministerstwa Środowiska. Można je stamtąd ściągnąć i starannie się z nimi zaznajomić. Gotowe karty przekazuje się do odpowiedniego urzędu. W niektórych przypadkach można starać się o zwolnienie z obowiązku gospodarowania odpadami. Trzeba jednak spełnić określone warunki.

śmieci

Autor: Alan Stanton
Źródło: http://www.flickr.com

Warto również zaznaczyć, że pewne podmioty mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów, która opiera się na tym, że składa się jedynie kartę przekazania odpadów. Karty przygotowywane są dla każdego posiadacza, który te odpady (zobacz) przejmuje. Jednakże nie każdy ma możliwość prowadzenia takiej ewidencji. Jednym z warunków jest nie przekroczenie danej liczby kilogramów wytwarzania odpadów niebezpiecznych. Wszelkie szczegóły warto jest sprawdzić osobiście, aby nie popełnić żadnych błędów. Na podmioty, które pomijają ewidencję i nie przestrzegają ustalonych reguł, może zostać nałożona kara finansowa.idź do serwisu kluber staburags kluber staburagsTyczy się to to również każdego, kto przeprowadza ewidencję sprzeczną ze stanem faktycznym. Wysokość kary może być uzależniona od różnych czynników w zakresie popełnionego wykroczenia. Zawsze jednak w jakimś stopniu naruszy budżet firmy. Warto także zaglądnąć tutaj