Tani druk

Wycena opcji menadżerskich

W dzisiejszych czasach kierując przedsiebiorstwem dobrze zatroszczyć o znakomitą jakość planów motywacyjnych u kierownictwa. Nadzwyczaj nieodzowne są tzw. opcje menadżerskie, czyli wynagrodzenie zarządu oparte na funkcjonowaniu w długoterminowych planach motywacyjnych.

Ocena pracownika przez menedżera

Autor: Victor1558
Źródło: http://www.flickr.com

Ten rodzaj planu motywacyjnego, uzgodniony poprzez zgromadzenie akcjonariuszy, jest stosowany głównie na giełdzie a, także stanowi dodatkowe wynagrodzenie menedżerów firmy, lecz nie jest to ich jedyna zaleta – wpływają one znacznie na wartość przedsiębiorstwa, więcej: Mogą być następnie wycenione poprzez aktuariusza – jego usługa jest z pewnością potrzebna, ponieważ opcje menadżerskie należą do bardzo wielowymiarowych instrumentów finansowych. Bardzo przydatna jest tu precyzja a, także wiedza oparta na wspaniałym doświadczeniu.
Podstawą działania opcji menadżerskich jest zaproponowanie kupna akcji najistotniejszym pracownikom przedsiębiorstwa po preferowanej cenie. Motywuje to ich ponadto do polepszenia pracy na rzecz spółki. Celem jest też późniejsza podwyżka cen akcji, oznaczające w praktyce większe zarobki przedsiębiorstwa. Opcje menadżerskie (więcej) są z reguły programami długoterminowymi, a do ich zalet dobrze ciekawe opodatkowanie. Osoba, jakiej są zaoferowane opcje menadżerskie, może je zaakceptować dobrowolnie – zatem nie należą do dochodów obciążonych ZUSem. Ta strategia motywacyjna pozwala na zachęcenie najistotniejszych pracowników do ulepszania funkcjonowania spółki oraz ich polepszonej pracy.

Inwestycje, papiery wartościowe

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

Wycena opcji menadżerskich jest w stanie polegać na korzystaniu z Modelu Blacka – Scholesa – Mertona, lub – gdy konkretne opcje menadżerskie są wyraźniej skomplikowane – z modelu symulacji Monte Carlo. Wycenianie zawsze odbywa się na tzw.

Nie wystarcza Ci ten zdawkowy artykuł opublikowany na tej stronie? Nie przejmuj się i sprawdź więcej internetowa giełda wierzytelności tutaj, odnajdziesz tam tego typu informacje.

Grant Date oraz brane jest pod uwagę takie czynniki, jak dla przykładu – aktualne opłaty akcji, planowane dywidendy, czas trwania a, także cenę realizacji opcji, lecz z oczywistych względów nie są to jedyne czynniki. Ważna jest także stopa procentowa wolna od ryzyka straty i oszacowanie zmienności cen akcji. Wycenianiem w każdym przypadku powinien się zająć fachowy aktuariusz ze względu na poziom skomplikowania takiego programu motywacyjnego, a samo wycenianie jest użyteczna w dokumentach, i dlatego – w kwestiach bezpieczeństwa spółki podczas kontroli, a, także przejrzystości podczas rozliczania się z zarządem. W takim celu dobrze udać się do znanego biura aktuarialnego – tam osiągalna jest też analiza pozostałych instrumentów finansowych. Uprzednio dobrze zoptymalizować oraz analizować preferowany program. Istotne jest, by aktuariusz w każdej sytuacji miał indywidualne podejście do spraw – dzięki temu da się mieć pewność, że wycena będzie właściwa.