Tani druk

Za jakie działania odpowiada geodeta?

Procedura podziału nieruchomości zawiera w sobie podział danej działki na części, co polega na ustaleniu granic podziału oraz sporządzenie stosownej dokumentacji, wymaganej przepisami – zajmuje się tym geodezja.

geodeci w pracy

Autor: Alissa Walker
Źródło: http://www.flickr.com

Obecnie geodezja dzieli się na dwa główne działy.

Bardzo Ci się spodobał przedstawiony tekst? Jeżeli tak, to sprawdź również rzetelne informacje (https://www.angelka.pl/fotografia-dziecieca/), które zawierają podobne dane na podnoszony wątek – jeśli masz ochotę, to zbadać kliknij tu!

A więc wyróżniamy geodezję niższą, która cechuje się tym, że tu wszelkie pomiary wykonuje się na powierzchniach małych, których promień nie przekracza 15,6 kilometrów. Tak zwana geodezja (poznań geodeta) wyższa, to nauka o pomiarach, które występują na obszarach wielkich, o powierzchni ponad 750 kilometrów kwadratowych. Czasem możemy spotkać się jeszcze z inne klasyfikacje, jednakże nie wszyscy uznają je za ważne – odsyłam do tej strony.

– przygotowanie przez geodetę projektu podziału z uwzględnieniem projektowanych granic,

– uzyskanie decyzji o podziale gruntu, wydawanej przez odpowiedni organ administracji,

– przedstawienie nowych granic stronom biorącym udział w postępowaniu,


Wyświetl większą mapę

Proces podziału możne zostać przeprowadzony w ramach dwóch trybów postępowania. Pierwszym z nich jest tryb administracyjny, dedykowany dla gruntów budowlanych i opierający się o decyzję organu administracji, drugim, tryb podziału gruntów rolniczych i leśnych, który nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, a podstawą jest dokumentacja podziałowa – poczytaj na .