Tani druk

Za jakie działania odpowiada geodeta?

Procedura podziału nieruchomości zawiera w sobie podział danej działki na części, co polega na ustaleniu granic podziału oraz sporządzenie stosownej dokumentacji, wymaganej przepisami – zajmuje się tym geodezja.

geodeci w pracy

Autor: Alissa Walker
Źródło: http://www.flickr.com

Obecnie geodezja dzieli się na dwa główne działy.

Bardzo Ci się spodobał przedstawiony tekst? Jeżeli tak, to sprawdź również rzetelne informacje (https://www.angelka.pl/fotografia-dziecieca/), które zawierają podobne dane na podnoszony wątek – jeśli masz ochotę, to zbadać kliknij tu!

A więc wyróżniamy geodezję niższą, która cechuje się tym, że tu wszelkie pomiary wykonuje się na powierzchniach małych, których promień nie przekracza 15,6 kilometrów. Tak zwana geodezja wyższa, to nauka o pomiarach, które występują na obszarach wielkich, o powierzchni ponad 750 kilometrów kwadratowych. Czasem możemy spotkać się jeszcze z inne klasyfikacje, jednakże nie wszyscy uznają je za ważne – odsyłam do tej strony.

– przygotowanie przez geodetę projektu podziału z uwzględnieniem projektowanych granic,

– uzyskanie decyzji o podziale gruntu, wydawanej przez odpowiedni organ administracji,

– przedstawienie nowych granic stronom biorącym udział w postępowaniu,


Wyświetl większą mapę

Proces podziału możne zostać przeprowadzony w ramach dwóch trybów postępowania. Pierwszym z nich jest tryb administracyjny, dedykowany dla gruntów budowlanych i opierający się o decyzję organu administracji, drugim, tryb podziału gruntów rolniczych i leśnych, który nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, a podstawą jest dokumentacja podziałowa – poczytaj na .