Tani druk

Zarządzanie biblioteką

Biblioteka jest instytucją, której funkcjonowanie zależy od dużej liczby różnorodnych elementów. Z pewnością w bibliotece najbardziej istotni są czytelnicy, którzy pożyczają książki. Wielu ludziom może się jednak wydawać, że zarządzanie instytucją taką jak biblioteka jest łatwe i nie wymaga dużo wysiłku. W rzeczywistości w sumie całe funkcjonowanie biblioteki i jej istnienie zależy od formy kierowania. Jest to ważne w szczególności w dzisiejszych czasach, gdy poziom czytelnictwa gwałtownie spada, a co za tym idzie coraz mniej ludzi przychodzi do bibliotek.

w bibliotece

Autor: Ian Brown
Źródło: http://www.flickr.com
Osoby nimi kierujące muszą poważnie przemyśleć to, w jaki sposób zachęcić nowych czytelników do przychodzenia, a starych do dalszego korzystania. Ważnym aspektem jest na przykład spójny system identyfikacji wizualnej biblioteki, co w Polsce w większości przypadków w dalszym ciągu jest pomijane, często z braku odpowiednich funduszy. Organizowane są rozmaite akcje promocyjne, a także atrakcyjne wydarzenia w bibliotece, które zachęcają ludzi.

Tworzenie księgozbioruKażda biblioteka, w zależności od jej wielkości i rodzaju, zbiera piśmiennictwo innego rodzaju. Występują przykładowo specyficzne odmiany bibliotek, gromadzących jedynie zbiory o jednej tematyce; są to tak zwane biblioteki fachowe. Z kolei biblioteki publiczne w większości przypadków udostępniają piśmiennictwo popularne, a w mneijszej ilości naukowe. Nieprawdziwy jest pogląd niektórych osób, które są zdania że biblioteka powinna przyjmować wszystkie darowane pozycje. Przyjmuje je wtedy, gdy są w dostatecznym stanie, a co najwazniejsze gdy są zgodne z profilem zbiorów. Oprócz tego pracownicy bibliotek wiedzą, jakie pozycje są najbardziej pożądane ze względu na poczytność.

Kontrole
Tak samo jak w innych instytucjach, tak również w bibliotekach występuje obowiązek przeprowadzania co jakiś czas właściwych kontroli. Dotyczą one w dużej mierze wyposażenia placówki, a więc zarówno zbiorów, jak również wyposażenia, w skład którego należą na przykład meble. Współcześnie do takich kontroli również stosuje się nowoczesne technologie. Gdy trwa jest inwentaryzacja, program ( dekretacja faktur ) komputerowy (tutaj więcej: może pomóc w szybkim i błyskawicznym jej sfinalizowaniu.